تور کیش

شهر مبدأ
شهر مقصد
از تاریخ ( رفت )
مدت اقامت
هتل
ایرلاین
آژانس
نوع نمایش:
تعداد نتایج یافت شده ( 4 )
  • ردیف
  • عنوان
  • مبدا
  • قیمت ( تومان )
  • اقامت
  • تاریخ
  • هتل
  • ایرلاین
  • آژانس
  • نمایش
  • 1
    تهران
    قیمت: 750,000
    اقامت: سه شب و 4 روز
    تاریخ: از ۱۸ آذر ۱۳۹۵ الی ۲۱ آذر ۱۳۹۵
    هتل:
    ایرلاین:کیش ایر
    آژانس:آژانس گردشگری صبح هنر کیش
  • 2
    تهران
    قیمت: 600,000
    اقامت: سه شب و 4 روز
    تاریخ: از ۱۸ آذر ۱۳۹۵ الی ۲۱ آذر ۱۳۹۵
    هتل:
    ایرلاین:کیش ایر
    آژانس:آژانس گردشگری صبح هنر کیش
  • 3
    تهران
    قیمت: 800,000
    اقامت: سه شب و 4 روز
    تاریخ: از ۱۸ آذر ۱۳۹۵ الی ۲۱ آذر ۱۳۹۵
    هتل:
    ایرلاین:کیش ایر
    آژانس:آژانس گردشگری صبح هنر کیش
  • 4
    تهران
    قیمت: 610,000
    اقامت: سه شب و 4 روز
    تاریخ: از ۱۸ آذر ۱۳۹۵ الی ۲۱ آذر ۱۳۹۵
    هتل:
    ایرلاین:کیش ایر
    آژانس:آژانس گردشگری صبح هنر کیش