خرید و فروش اداری

فروش مغازه ۱۸متری بازارونوس
کد: 12221111
فروش مغازه ۱۸متری بازارونوس 09353069810
1,120,000,000 تومان
فروش واحد نمایشگاهی
کد: 12141111
فروش واحد نمایشگاهی 09127692777
2,147,483,647 تومان
مغازه ۲۵۰ متری پردیس دو
کد: 12131111
مغازه ۲۵۰ متری پردیس دو 09347695299
2,147,483,647 تومان
فروش اداری
کد: 11961111
فروش اداری 09347687871
2,147,483,647 تومان
غرفه پارس خلیج
کد: 11951111
غرفه پارس خلیج
1,560,000,000 تومان
۷۳متر . بازار ونوس . فروش
کد: 11751111
۷۳متر . بازار ونوس . فروش 09347690140
2,147,483,647 تومان