خرید و فروش مسکونی

برج ستاره خرداد
کد: 12211111
برج ستاره خرداد 09128528500
2,147,483,647 تومان
96متری نوبنیاد 2
کد: 12191111
96متری نوبنیاد 2 09044332247
2,147,483,647 تومان
نوبنیاد 3 * همراه با سویت *
کد: 12181111
نوبنیاد 3 * همراه با سویت * 09392489145
2,147,483,647 تومان
ایرانیان دید دریا ۶۸متری
کد: 12161111
ایرانیان دید دریا ۶۸متری 09394226389
2,147,483,647 تومان
برج خرداد ستاره کیش۱۱۵متر ۲خواب دید دریا
کد: 11931111
برج خرداد ستاره کیش۱۱۵متر ۲خواب دید در... ️⁩۰۹۳۴۷۶۹۱۳۷۶⁦
2,147,483,647 تومان
نوبنیاد بیستون
کد: 11911111
نوبنیاد بیستون ۰۹۳۴۷۶۹۶۸۱۱
1,722,000,000 تومان