زمین و سرمایه گذاری

فروش زمین مسکونی504متری و560متری فاز7صدف کیش
کد: 8071111
فروش زمین مسکونی504متری و560متری فاز7صدف ... املاک شهر طلایی کیش / آقای آرای 09127692777----09347692777
سرمایه گذاری باسودآوری مطمئن در زیباترین منطقه گردشگری ایران کیش
کد: 6831111
سرمایه گذاری باسودآوری مطمئن در زیبات... املاک شهر طلایی کیش / آقای آرای 09127692777----09347692777
فروش زمین مسکونی در ابعاد بزرگ واقع در مرکز جزیره کیش باموقعیت عالی
کد: 6771111
فروش زمین مسکونی در ابعاد بزرگ واقع در ... املاک شهر طلایی کیش / آقای آرای 09127692777----09347692777
فروش زمین خدماتی 600متری با اقساط سازمان
کد: 6761111
فروش زمین خدماتی 600متری با اقساط سازما... 09121071277-09347691277املاک شهر طلایی کیش/آقای آرای
فروش زمین فاز4 شهرک صدف کیش با سند ششدانگ
کد: 6751111
فروش زمین فاز4 شهرک صدف کیش با سند ششدا... 09121071277-09347691277املاک شهر طلایی کیش/آقای آرای
فروش زمین اداری نمایشگاهی700متر باموقعیت عالی
کد: 6741111
فروش زمین اداری نمایشگاهی700متر باموقع... 09121071277-09347691277املاک شهر طلایی کیش/آقای آرای
فروش زمین فاز 7 صدف کیش
کد: 6721111
فروش زمین فاز 7 صدف کیش املاک شهر طلایی کیش/ آقای آرای 09127692777--09347692777
فروش زمین فاز 7 صدف کیش
کد: 6691111
فروش زمین فاز 7 صدف کیش املاک شهر طلایی کیش/ آقای آرای 09127692777--09347692777
فروش ۵۰۴ متر زمین مسکونی فاز ۷ صدف جزیره کیش
کد: 6661111
فروش ۵۰۴ متر زمین مسکونی فاز ۷ صدف جزیر... املاک شهر طلایی کیش / آقای آرای 09127692777----09347692777
فروش۵۰۰۰متر زمین کیش باکاربری نمایشگاهی خدماتی اداری
کد: 6651111
فروش۵۰۰۰متر زمین کیش باکاربری نمایشگا... املاک شهر طلایی کیش / آقای آرای 09127692777----09347692777
فروش ۳۱ هزار متر زمین ساحلی کیش با کاربری هتل ۵ ستاره کیش
کد: 6641111
فروش ۳۱ هزار متر زمین ساحلی کیش با کار... املاک شهر طلایی کیش / آقای آرای 09127692777----09347692777
فروش ۴۰۰۰ متر زمین واقع در شهرک کارگاهی کیش
کد: 6601111
فروش ۴۰۰۰ متر زمین واقع در شهرک کارگاه... املاک شهر طلایی کیش / آقای آرای 09127692777----09347692777
 فروش زمین فاز 7 صدف کیش
کد: 6081111
فروش زمین فاز 7 صدف کیش املاک شهر طلایی کیش / آقای آرای 09127692777----09347692777
تبلیغات