کد: 4901111

مجموعه ورزشی جاذبه

 • قیمت اصلی :
  65,000 تومان
 • تخفیف نهایی کیش بن :
  65,000 تومان

اشتراک گذاری
توضیحات کوتاه:

اولین دکل فلزی پرش بانجی جامپینگ به ارتفاع ۶۰ متر بانجی جامپینگ در اروپا به ورزش مدیران یا manager sport معروف شده است

 • قیمت اصلی :
  65,000 تومان
 • تخفیف نهایی کیش بن :
  65,000 تومان
مجموعه ورزشی جاذبه
مجموعه ورزشی جاذبه
توضیحات تکمیلی

اولین دکل فلزی پرش بانجی جامپینگ به ارتفاع ۶۰ متر بانجی جامپینگ در اروپا به ورزش مدیران یا manager sport معروف شده استزیرا که مدیران در لحظات بحرانی بایستی به نحو احسنت مدیریت بحران نموده و با غلبه بر ترس خود (پرش از ارتفاع) می توانند به این موفقیت دست یابند.

اولین تیرول خاورمیانه به طول ۲۰۰ متر. لمس حس لیز خوردن بر روی طناب و طی نمودن ارتفاع با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر

س پرتاب یک صندلی هواپیمای جنگی در هنگام پرتاب تا 60 متر و تجربه تاثیر گرانشی 4/8 g .

اطلاعات این بخش را شما تکمیل نمایید
پیشنهاد های ویژه
اطلاعات تماس
میدان المپیک-جنب شهر زیرزمینی کاریز
07644452671-09353339300