کد: 2150

معاونت ورزش و آموزش سازمان منطقه آزاد کیش


اشتراک گذاری
توضیحات کوتاه:

سطح امکانات ورزشی جزیره کیش بسیار بالا است و در حال حاضر چندین پروژه عظیم ورزشی در جزیره کیش در دست ساخت می باشد. معاونت ورزش و آموزش جزیره کیش مسئولیت رسیدگی و صدور مجوز های لازم را جهت افرادی که مایلند در این حوزه در جزیره کیش فعالیت نمایند برعهده دارد.

معاونت ورزش و آموزش سازمان منطقه آزاد کیش
معاونت ورزش و آموزش سازمان منطقه آزاد کیش
توضیحات تکمیلی

سطح امکانات ورزشی جزیره کیش بسیار بالا است و در حال حاضر چندین پروژه عظیم ورزشی در جزیره کیش در دست ساخت می باشد. معاونت ورزش و آموزش جزیره کیش مسئولیت رسیدگی و صدور مجوز های لازم را جهت افرادی که مایلند در این حوزه در جزیره کیش فعالیت نمایند برعهده دارد.

اطلاعات این بخش را شما تکمیل نمایید
اطلاعات تماس
جزیره کیش - میدان المپیک -