کد: 549

سازمان منطقه آزاد کیش


اشتراک گذاری
توضیحات کوتاه:

 اداره امور سازمان منطقه آزاد کیش اداره امور سازمان منطقه آزاد کیش اداره امور سازمان منطقه آزاد کیش بر عهده سازمانی است که مسئولیت های آن از سوی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور تهیه و تصویب شده است.

سازمان منطقه آزاد کیش
سازمان منطقه آزاد کیش
سازمان منطقه آزاد کیش
سازمان منطقه آزاد کیش
توضیحات تکمیلی

هداف اساسی این سازمان انجام امورزیر بنایی مورد نیاز در جزیره ، عمران و ابادانی و تامین رشد و توسعه اقتصادی ، ایجاد اشتغال مفید سازنده ، جذب سرمایه گذاری های داخلی وخارجی ، تنظیم بازارکارو کالا، حضورفعال در بازارهای جهانی به منظور توسعه صادرات غیر نفتی ، تدارک مقدمات تولید کالاهای صنعتی و راه اندازی صنایع تبدیلی و بالاخره بهره برداری از موقعیت های اختصاصی جزیره آزاد کیش شامل مجمع عمومی ، هیات مدیره ، مدیرعامل ورئیس هیات مدیره و بازرسان قانونی است مجمع عمومی رئوس کلی اهداف منطقه را تعیین می کنند که شامل موافقت با تاسیس و یا انحلال شرکتها وموسسات وابسته ، تدوین و اصلاح اساسنامه ها ، اعمال نظارت عالیه بر عملکرد سازمان ، نصب و عزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و همچنین تعیین میزان و چگونگی اخذ عوارض از اشخاص وموسسات و هرنوع عملیاتی است که در جزیره انجام می گیرد . سازمان منطقه آزاد کیش توسط هیات مدیره ای مرکب از سه نفر اداره میشود این هیات مدیره دارای همه گونه اختیار درچارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی برای اجرای وظایف مصرح در اساسنامه می باشد .رئوس این وظایف شامل تعیین روشهای اجرایی ، انعقاد قراردادها ، چگونگی وصول عوارض و نحوه ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی ، کشتی ها ، هواپیماها ( بدون ایجاد حق امتیاز انحصاری ) است هیات مدیره همچنین درکارها تعیین نحوه کاربری اراضی منطقه آزاد ، استفاده از منابع ملی و فروش و یا واگذاری آنها برحسب قانون وآیین نامه های اجرایی مصوب مجمع عمومی مسئولیت دارد .مدیر عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را برعهده دارد به حکم مشاور رئیس جمهوردر امور مناطق آزاد - رئیس شورای عالی مناطق آزاد و از میان اعضای هیات مدیره به این سمت منصوب می شود . مدت تصدی این مسئولیت سه سال است که می تواند برای دوره های سه ساله دیگرتمدید شود . مدیر عامل در اجرای مصوبات هیات مدیره دارای هرگونه اختیارات بوده ونمایندگی سازمان را دربرابر اشخاص ثالث ایفا می کند . مسئول حسن اجرای کلیه امور جاری منطقه آزاد بوده و حافظ حقوق ومنافع اموال سازمان به حساب می آید . رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش آقاي مونسان می بـاشد. به موجب ماده 1 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران، اهداف و ماموريتهاي سازمان منطقه آزاد كيش عبارت است از : .

به موجب ماده 1 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران، اهداف و ماموريتهاي سازمان منطقه آزاد كيش عبارت است از : 

1.انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني 
2.رشد و توسعه اقتصادي 
3. سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي 
4. ايجاد اشتغال سالم و مولد 
5. تنظيم بازار كار و كالا 
6. حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي 
7. توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي 
8. ارايه خدمات عمومي

اطلاعات این بخش را شما تکمیل نمایید
اطلاعات تماس
انتهای خیابان سنایی – میدان سازمان
07644422141