کد: 516

دانشگاه علوم پزشکی شیراز


اشتراک گذاری
توضیحات کوتاه:

 در مقدمه بررسی های اولیه در مورد مکان مناسب راه اندازی واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ظرف سالهای 1384 و 1385 صورت گرفت و در نهایت جزیره کیش به عنوان اولین محل فعالیت واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انتخاب گردید.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
توضیحات تکمیلی

به دنبال آن فعالیت و ضرورت واحد بین الملل دانشگاه با مصوبه هیات امنا دانشگاه آغاز می شود به این معنا که در، دانشگاه سی و یکمین جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی شیراز که در تاریخ 14/6/85 در محل دفتر معاونت امور هماهنگی و دبیر مجامع ، شوراها و هیات های امناء تشکیل می گردد به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز اجازه داده می شود بر اساس قوانین و مقررات کشور با هماهنگی معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت متبوع نسبت به راه اندازی واحد آموزشهای آزاد ، رأساً و یا با مشارکت بخش غیر دولتی در مناطق آزاد یا مناطق دیگر اقدام نماید تا ضمن حفظ ظرفیت پذیرش و تربیت دانشجویانی که از طریق آزمون ورودی کشوری در دانشگاه پذیرفته می شوند با استفاده از توان بالای علمی خود به آموزش تعداد بیشتری دانشجو با ضوابطی که در اساسنامه واحد منظور می گردد همت گمارند ، بدیهی است واحد فوق الذکرشهریه دوره آموزش خود را بر اساس قیمت تمام شده که به تأیید هیئت رئیسه دانشگاه می رسد محاسبه و دریافت نموده و از منابع بودجه عمومی دانشگاه استفاده نمی نماید و هزینه های آن باید از محل درآمد مرکز تامین گردد. بکارگیری اعضای هیئت علمی ، مدیران و کارکنان در آن واحد بلامانع می باشد. مصوبه فوق الذکر طی نامه شماره 270486 مورخ 22/8/85 توسط مقام محترم وزارت جهت اجرابه ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز ابلاغ می گردد.

اطلاعات این بخش را شما تکمیل نمایید
هنوز نظری ارسال نشده است!
ارسال نظر
اطلاعات تماس