کد خبر: 100049
0157000
اشتراک گذاری
چاپ این صفحه
اخبار اقتصادی / ۱۶ بهمن ۱۳۹۴

برگزاری نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با سرمایه گذاران

نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با سرمایه گذاران

 دکتر مونسان دراین نشست که با حضور معاون توسعه مدیریت وامور مجلس شورایعالی مناطق آزاد، معاونان ومدیران سازمان و سرمایه گذاران جزیره کیش 12 بهمن همزمان با آغاز دهه فجر برگزار شد با تبیین فعالیت های انجام شده در29 ماه گذشته از رشد کمی وکیفی دربخش های اقتصادی، تجاری وعمرانی جزیره کیش خبرداد.

نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با سرمایه گذاران

 دکتر مونسان دراین نشست که با حضور معاون توسعه مدیریت وامور مجلس شورایعالی مناطق آزاد، معاونان ومدیران سازمان و سرمایه گذاران جزیره کیش 12 بهمن همزمان با آغاز دهه فجر برگزار شد با تبیین فعالیت های انجام شده در29 ماه گذشته از رشد کمی وکیفی دربخش های اقتصادی، تجاری وعمرانی جزیره کیش خبرداد.

وی با ارائه گزارشی کامل از عملکرد خود وتیم مدیریتی اش از رشد شاخص های اقتصادی ومبادلات مالی درجزیره کیش یاد کرد وافزود : جزیره کیش با وجود رکود دردیگر بخش های کشور از نظر اقتصادی درشرایط مطلوبی قرارداشت ودرمقاسه با سایر شهرهای کشور حجم تبادلات اقتصادی دراین منطقه آزاد تاکنون  روبه افزایش بوده ودربرخی موارد از شهرهای بزرگ کشور هم پیشی گرفته است.

علی اصغر مونسان گفت : با یک برنامه ریزی منسجم آماده سازی زیرساخت های جزیره کیش را پیش ازرفع تحریم ها واز دوسال گذشته آغاز کردیم تا امروز که کشورمان با رفع تحریم ها وارد فضای جدید سیاسی واقتصادی می شود بدون کمبود درزمینه زیرساخت ها وپیش نیازها درراستای توسعه اقتصادی وگردشگری کشور مهیای برقراری ارتباطات مالی، تجاری وگردشگری با کشورهای مختلف جهان است.

درادامه این نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با همراهی سرمایه گذاران ضمن معرفی پروژه محور ویژه کیش با استفاده از ماکت طراحی شده از این پروژه عظیم، اهداف ومزیت های آن را برای حاضران تشریح کرد.

درپایان این نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، معاون توسعه مدیریت وامورمجلس شواریعالی مناطق آزاد، معاونان ومدیران سازمان وسرمایه گذاران جزیره کیش ازچند پروژه های تکمیل شده  و درحال اجرا دربخش های مختلف جزیره کیش بازدید کردند.

اشتراک گذاری
چاپ این صفحه
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرسنجی

به نظر شما کدام ویژگی تیم جدید مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش دارای اهمیت بیشتری است

مشاهده نتایج